O Noua Viata


Noutăți

PROIECT CRESC 10.12.2018 -Până în luna decembrie 2018, Fundația Umanitar㠓O NOUĂ VIAȚÔ derulează proiectul „CRESC – creșterea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități în Centrul de zi al Fundației O Nouă Viață Siret”, cu sprijin primit din partea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilităţi (http://anpd.gov.ro), în calitate de finanțator.

Ediția a VI-a a Marșului dedicat Zilei internaționale a Dizabilității - EGAL E NORMAL

Fundația Umanitară "O Nouă Viață" Siret vă invită să participați la ediția a VI-a a Marșului dedicat Zilei internaționale a Dizabilității - EGAL E NORMAL. Evenimentul va avea loc luni, 04 decembrie 2017, pe același traseu ca în fiecare an, cu începere de la ora 09:00 în fața Bisericii Romano-Catolice din Siret. Dorim ca implicarea, participarea și sprijinul Dumneavoastră să ne inspire sentimentul de membri egali ai comunității. Vă așteptăm în număr cât mai mare!

Pregătiri pentru ediția a V-a a evenimentului caritabil "Drumeție pentru o nouă viață"

Fundația “O Nouă Viaț㔠Siret are plăcerea de a vă invita la a V-a ediție a evenimentului caritabil “DRUMEȚIE PENTRU O NOUĂ VIAȚÔ. Drumeția de anul acesta este una aniversară, la împlinirea a 20 de ani de activitate a Fundației și va avea loc sâmbătă, 30 Septembrie, începând cu ora 9.30. La cea de-a V-a ediție a drumeției, aceasta va consta în parcurgerea unui traseu cu accente istorice de aproximativ 2 ore în orașul Siret, pornind din locația Fundației (garsoniere) din strada Dubovei, nr. 18.

Pentru mai multe informații despre noi, despre ceea ce facem, precum și despre eveniment, vă rugăm să vizitați site-ul www.fonv.org și http://sponsoredwalk.fonv.org/ sau pagina noastră de facebook.
Ne puteți contacta și telefonic:
Adina – 0744 527294 sau Anca – 0733 965848

Vă așteptăm alături de noi ! Împreună putem îndeplini multe vise și dorințe !

Suntem în vacanță!

Centrul socio-vocațional de zi al Fundației “O Nouă Viaț㔠Siret a intrat în vacanță. Tinerii Fundației se bucură astfel de un repaus binevenit, petrecându-și timpul liber cu activități specifice vacanțelor: plimbări, socializare, soare, spațiu verde, plajă, activități sportive, jocuri recreative și multe alte distracții. Activitățile de formare a deprinderilor de bază pentru persoanele dezavantajate desfășurate în cadrul Centrului de zi se reiau în luna septembrie. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în activitățile Centrului de zi și vă așteptăm cu drag în curând!

16.03.2017

Participarea la evenimentul "Contractarea serviciilor sociale furnizate de ONG-uri în UE"

Alături de specialiști în servicii sociale de la EASPD, Ministerul Muncii și Justiției Sociale și furnizori de servicii sociale din România, Fundația "O Nouă Viață" Siret a participat la Conferinţa Internaţional㠄Contractarea serviciilor sociale furnizate de ONG-uri în Uniunea Europeană", un eveniment organizat de FONSS - Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale care readuce în prim-plan tema contractării serviciilor sociale şi modelele de contractare din România şi din UE.

09.03.2017

Deschiderea oficială a noului sediu al Centrului socio-vocațional de zi

Noul sediu al Centrului socio-vocațional de zi al Fundației "O Nouă Viață" Siret a fost inaugurat oficial joi, 9 martie. La eveniment au luat parte președintele Fundației "O Nouă Viață", Nigel Squibb, directorul executiv al fundației, Marcela O'Connor, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava Marin-Gheorghe Niță, directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, Georgeta-Nadia Crețuleac, primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, reprezentantul Instituției Prefectului Județului Suceava Mihai Mihăiescu, directorul Școlii Gimnaziale "Petru Mușat" și cel al Colegiului Tehnic "Lațcu Vodă" Siret, membri ai Comitetului director, dar și alți parteneri, colaboratori și voluntari ai fundației.

Deschiderea acestui centru reprezintă un pas important în îmbunătățirea calității vieții persoanelor dezavantajate din zonă, prin serviciile oferite. Centrul socio-vocațional de zi este menit să susțină incluziunea socială a persoanelor dezavantajate, a adulților cu probleme de handicap mintal, dar și a tuturor celor care resimt nevoia unui spațiu dedicat incluziunii sociale, valorificării oportunităților oferite de societate, cooperării între oameni pentru o comunitate mai bună.

01.02.2017

Realitatea lui Mădălin

Mădălin are de împărtășit mai mult decât o poveste, el trăiește o realitate. Și nu una ușoară, ci dimpotrivă, una care pe mulți i-ar revolta și descuraja. El a suferit un accident în urma căruia nu mai poate merge. Ne-a făcut mare plăcere să-l cunoaștem pe Mădălin în persoană, să-i descoperim caracterul puternic și dorința de a lupta. O luptă pe care o duce cu sine însuși, cu toate puterile sale omenești pentru a merge din nou și pentru a se descurca de unul singur. Psihic este pregătit pentru asta, dar fizicul trebuie ajutat, impulsionat. Iar cum sistemul românesc nu este suficient de pregătit pentru a acorda tuturor oamenilor posibilitatea la o viață normală, aici ne-am implicat noi, alături și de alții, pentru a-i da o șansă lui Mădălin de a-și purta pașii către un viitor mai bun.

Mădălin este o forță ce atrage în jurul său persoane în căutare de motivație, persoane care simt nevoia unui prieten apropiat, persoane care-și caută resursele interioare. Este mereu preocupat de alții în situații mult mai precare și își găsește deseori timp și energie să-i ajute și pe alții. De fapt, știți ce ne-a scris prima oară când l-am contactat? “Și eu dacă pot să vă fiu de ajutor la Fundație, sunt dispus să vă fiu alături.”

Suntem convinși că Mădălin va reuși în viață pentru că el este o personalitate care răzbate, a făcut-o până acum în ciuda tuturor impedimentelor. El știe să-și canalizeze energia și, mai presus de toate, are un scop. Este precum la loto: cum să câștigi dacă nu joci? Cum să nu reușești dacă ai un scop? Iar scopul său este realizabil cu muncă și cu resurse financiare. Mădălin muncește zilnic, fără scuze, fără amânări. De resurse financiare duce lipsă, dar de prieteni nu. Noi ne-am împrietenit cu Mădălin recent, vă provocăm și pe voi să o faceți, să-l cunoașteți dincolo de poveste, să faceți parte din lupta sa, să vă implicați în reușita lui.

30.01.2017

Suntem tot mai aproape de deschiderea noului sediu al Centrului socio-vocațional de zi

Activitățile din cadrul Centrului socio-vocațional de zi fac parte dintr-un proiect care a început încă din anul 2008, iar Centrul este menit să susțină incluziunea socială a adulților cu probleme de handicap mintal, o categorie profund afectată de schimbările legislative, de mentalitatea oamenilor, de lipsa cunoştintelor din domeniu, de ignorantă, de alte urgențe şi priorități impuse. Activitățile întreprinse în cadrul Centrului de zi sunt orientate către beneficiar și integrarea acestuia la un nivel de viață cât mai apropiat de comunitatea din care face parte.

În ultimii doi ani Centrul vocațional a funcționat în cadrul Oratoriului Bisericii Catolice, în baza unui contract de comodat. În cursul anului trecut s-a început, cu fonduri proprii, construcția unei clădiri care va găzdui în curând activitățile Centrului Vocațional. Clădirea construită în strada Dubovei nr. 18 din Siret respectă cele mai înalte standarde europene în domeniul construcțiilor și se întinde pe o suprafață de 327,80 mp.

Centrul oferă servicii și pentru comunitate, tineri din cadrul programului Drop-in, Fundația organizând frecvent întâlniri, oferind suport medical, legal, sprijin în găsirea unei locuințe sau al unui loc de muncă.

Suntem nerăbdători să vă primim cu drag în noul nostru Centru (noua noastră casă) în curând!

23.01.2017

Au fost publicate modificări legislative privind încadrarea copiilor cu dizabilități în grad de handicap

Începând din acest an, s-au modificat criteriile și metodologia pentru evaluarea și încadrarea copiilor cu dizabilități în grad de handicap, potrivit Ordinului nr.1306/1883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, respectiv Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.

Potrivit noilor reglementări legislative s-au modificat și formularele pentru încadrarea copiilor în grad de handicap, acestea fiind disponibile pe pagina web a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, la adresa http://www.dpcsv.ro/ro/info/formulare/

Formularele care au suferit modificări sunt: fișa de evaluare psihologică, fișa medicală sintetică, fișa psihopedagogică și anexa anchetei sociale - factori de mediu (document nou introdus).

Pentru obținerea certificatului de încadrare în grad de handicap sau a accesului la servicii de abilitare și reabilitare, părinții/reprezentantul legal pot depune la Serviciul Evaluare Complexă Copii din Suceava, următoarele documente:

1. Certificat medical (în original) - eliberat de medicul specialist din cadrul centrelor medicale acreditate (spitale; ambulatorii de specialitate; cabinete SRL)
2. Fișă medicală sintetică (nouă, în original) - de la medicul de familie
3. Evaluare psihologică (nouă, în original)
4. Fișă psihopedagogică și certificat de orientare școlară
5. Acte medicale: scrisori medicale, ieșiri din spital, analize, etc. (copii xerox)
6. Anchetă socială (nouă, în original) - de la primăria de domiciliu
7. Fișă factori de mediu - anexă la ancheta socială (în original)
8. Plan de servicii (în original) - de la primăria de domiciliu
9. Certificat de naștere copil și buletin/carte de identitate (copie xerox)
10. Buletine/cărți de identitate ambii părinți (copii xerox)
11. Certificat de handicap (vechi, daca nu e caz nou)
12. Alte acte: hotărâre AMP; hotărâre divorț; hotărâre plasament, dovadă de curator, etc.

Informații suplimentare se pot obține la numerele de tel. 0330 40 11 88, 0330 40 10 68 , la adresa de e-mail evaluarecomplexasuceava@gmail.com sau vizitând pagina web http://www.dpcsv.ro/

» Download: Comunicat de presa CRESC